•  biuro@ewakuacja.com
 •  791995669
VTEM skitter

VTEM skitter

Zadbaj o swój obiekt

Ocena zagrożenia wybuchem
VTEM skitter

Chroń innych przed zagrożeniem pożarem

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, ekspertyzy, oceny zagrożenia wybuchem, opinie, szkolenia
VTEM skitter

Inwestycja w bezpieczeństwo jest zawsze trafiona!

Przysłowie mówi: „z ogniem nie ma żartów”, dlatego stawiamy na profesjonalną profilaktykę p.poż.

 

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Z przyjemnością opracujemy dla Państwa obiektu ten dokument. W komplecie plany ewakuacyjne oraz wzory dokumentów 

Czytaj więcej
 

Szkolenia p.poż.

Prowadzimy kompleksowe szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Oferujemy też szkolenia dedykowane dla określonych grup zawodowych

Czytaj więcej
 

Ocena zagrożenia wybuchem

Opracowanie zawiera m.in. wyznaczenie strefy zagrożenia wybuchem, przyrost ciśnienia spowodowany wystąpieniem atmosfery wybuchowej, zalecenia prewencyjne

Czytaj więcej
 

Sprzęt przeciwpożarowy

Zapewniamy dostawę sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz znaki ewakuacyjne i informacyjne, zgodne z najnowszymi normami. Bezkonkurencyjne produkty najwyższej jakości.

Zobacz ofertę

Aktualności

 • Aktualizacja IBP

  Często spotykamy się z pytaniem: Jak często należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego? Otóż sprawa ta została jasno sprecyzowana w przepisach. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej...

  Ekspertyzy, opinie

  Zapraszamy Państwa do zamówienia u naszych specjalistów ekspertyz, opinii p.poż i audytów.Jesteśmy firmą o dużym doświadczeniu, wąskiej specjalizacji w bezpieczeństwie. Dla naszych klientów wykonujemy na zamówienie opracowania specjalistyczne – w...

  Kto ma obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

  Obowiązek posiadania i opracowania dokumentu jakim jest instrukcja p.poż. spoczywa na właścicielu lub użytkowniku obiektu (lub wynajmowanej strefy), który przeznaczony jest do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego,...
 • Materiały niebezpieczne pożarowo

     § 7. 1. Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo należy: 1) wykonywać wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony...

  Ocena zagrożenia wybuchem

  ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) - dyrektywa Unii Europejskiej (akt prawny), definiująca wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania szczegółowe podane są w...

  Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

  Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu: 1) ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace...

Silne strony Firmy

Nasza kreatywność jest największym zasobem.Silnymi stronami naszej firmy są ludzie którzy ją tworzą. Za wyborem naszej firmy przemawiają nasze liczne kompetencje, umiejętności i uprawnienia. Sprawnie prowadzimy pracę na obiektach, gdzie należy dopasować się do harmonogramu prac zmiany, utrzymania ciągłości produkcji. 

Zadania wykonujemy na bardzo wymagających obiektach, gdzie występuje np. strefa zagrożenia wybuchem, materiały chemiczne, linie produkcyjne, magazyny wysokiego składowania, stacje paliw, zbiorniki z cieczami i gazami pożarowo niebezpiecznymi lub przebywa w jednym czasie dużo ludzi.